Γυμνάσιο τέλος! Και .... τώρα;

Για πολλούς από εμάς το Γυμνάσιο φέτος τελειώνει. Και όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα στη ζωή μας, ένας κύκλος κλείνει και ένας άλλος ανοίγει. Ποιος είναι αυτός; Για την πλειοψηφία... το Λύκειο, Γενικό ή Επαγγελματικό, αν και υπάρχουν και αρκετοί που αναζητούν άλλες διεξόδους. Επειδή πολλά ακούγονται, επειδή οι πληροφορίες είναι ποικίλες και, πολλές φορές, συγκεχυμένες και επειδή τα πράγματα στο Λύκειο έχουν αλλάξει, ψάξαμε και βρήκαμε τι ισχύει και σας το παρουσιάζουμε.

Ένα ερώτημα που απασχολεί τους περισσότερους από εμάς που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των γυμνασιακών μας χρόνων είναι «Τι κάνουμε από δω και πέρα;». Σε γενικές γραμμές, ένας απόφοιτος Γυμνασίου μπορεί α) να φοιτήσει σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό ΓΕ.Λ. -και είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία λυκείων ικανή να καλύψει πλήθος ενδιαφερόντων : καλλιτεχνικών, μουσικών, αθλητικών-, β) να φοιτήσει σε κάποιο δημόσιο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕ.Λ., εφόσον περάσει επιτυχώς τον «γολγοθά» των εισαγωγικών εξετάσεων, γ) να φοιτήσει σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. αποκτώντας με το πέρας των σπουδών του εκτός από το απολυτήριο και ένα πτυχίο ειδικότητας που θα του δώσει τη δυνατότητα να εργαστεί άμεσα, δ) να φοιτήσει σε κάποιο δημόσιο Πρότυπο Πειραματικό ΕΠΑ.Λ., εάν, βέβαια, δημιουργηθούν τέτοια -πάντως ο νόμος 4186/2013 προβλέπει τη δημιουργία τους!-, ε) να φοιτήσει σε κάποια δημόσια ή ιδιωτική σχολή επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) και να αποκτήσει μια ειδικότητα χωρίς όμως την απόκτηση του πολυπόθητου απολυτηρίου Λυκείου και, φυσικά, στ) να εργαστεί!

Ωστόσο, επειδή ξέρουμε ότι η πλειοψηφία από εμάς ή από τους δικούς μας ονειρεύεται πανεπιστημιακές σπουδές, θα επικεντρωθούμε εδώ στο τι μας περιμένει στο Νέο Λύκειο και, μάλιστα, επειδή οι αλλαγές είναι πολλές θα αναφερθούμε σε αυτές που αφορούν στα ΓΕ.Λ. και υποσχόμαστε σε επόμενο φύλλο να καταπιαστούμε και με μια παρουσίαση των ΕΠΑ.Λ..

Πρώτη και βασική αλλαγή η εξεταστέα ύλη, η οποία πλέον, τόσο για τις προαγωγικές όσο και για τις απολυτήριες εξετάσεις, δεν εξαρτάται από τον καθηγητή μας. Το σχολείο οφείλει να καλύψει όλη τη διδακτέα ύλη! Αυτό κρίνεται απαραίτητο καθώς το 50% των θεμάτων μπαίνει από Τράπεζα Θεμάτων και μόνο το άλλο 50% από τον καθηγητή.

Δεύτερη και εξίσου σημαντική αλλαγή οι προϋποθέσεις προαγωγής. Για να προαχθεί κάποιος από τη μία τάξη στην άλλη πρέπει να βγάζει μέσο όρο (Μ.Ο.) δέκα (10) και όχι 9,5, όπως ίσχυε μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013. Ειδικότερα, αθροίζονται οι Μ.Ο. όλων των μαθημάτων και διαιρούνται δια του αριθμού όλων των μαθημάτων είτε εξετάζονται γραπτά στο τέλος είτε όχι. Όμως το δέκα δεν αρκεί. Πρέπει να βγάζει δέκα σε κάθε διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων : α) Ελληνικής Γλώσσας -περιλαμβάνει τα διακριτά διδακτέα αντικείμενα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία- και Μαθηματικών -περιλαμβάνει τα διακριτά διδακτέα αντικείμενα Άλγεβρα και Γεωμετρία- και τουλάχιστον οκτώ (08) στα υπόλοιπα. Εάν κάποιος βγάζει Μ.Ο. δέκα, αλλά δεν έχει τη βάση που ορίζεται στα προαναφερθέντα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά που δεν συγκεντρώνει τη βάση. Ευτυχώς δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό μαθημάτων όσον αφορά στην παραπομπή στην εξεταστική Σεπτεμβρίου!

Εάν δεν κουραστήκατε ήδη, υπάρχει και συνέχεια! Αλλάζει, επίσης, και ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ πρέπει να παραδεχθούμε ότι τα πράγματα λειτουργούν υπέρ μας. Όσοι βγούμε σώοι από την Α΄ και Β΄ τάξη θα εξεταστούμε μόνο σε τέσσερα μαθήματα ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που θα επιλέξουμε.

Όσοι επιλέξουμε ως επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης τις ανθρωπιστικές και νομικές σπουδές θα εξεταστούμε α) στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, β) στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, γ) στην Ιστορία και δ) στα Λατινικά. Όσοι επιλέξουμε θετικές & τεχνολογικές σπουδές θα εξεταστούμε α) στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, β) στα Μαθηματικά, γ) στη Φυσική και δ) στη Χημεία. Όσοι επιλέξουμε τις επιστήμες της υγείας θα εξεταστούμε α) στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, β) στη Φυσική, γ) στη Χημεία & δ) στη Βιολογία. Όσοι επιλέξουμε τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες θα εξεταστούμε : α) στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, β) στα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, γ) στις Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και δ) στα Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών. Τέλος, όσοι επιλέξουμε να σπουδάσουμε παιδαγωγικά θα εξεταστούμε α) στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, β) στα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, γ) στην Ιστορία και δ) στις Αρχές Φυσικών Επιστημών. Σε κάθε επιστημονικό επίπεδο εξειδίκευσης ένα από τα παραπάνω τέσσερα μαθήματα έχει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας.

Και δεν τελειώνουμε εδώ! Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσμετράται και ο Βαθμός προαγωγής της Α΄ τάξης -πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4-, της Β΄ τάξης -πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,7- , καθώς και ο βαθμός απόλυσης της Γ΄ τάξης -πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,9. Αλλά και πάλι μην αγχώνεστε! Εάν ο βαθμός προαγωγής και απόλυσής σας είναι μικρότερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο. των τεσσάρων εξεταζόμενων σε πανελλαδικό επίπεδο μαθημάτων και, κατόπιν, ο αναπροσαρμοσμένος προαγωγικός ή απολυτήριος βαθμός πολλαπλασιάζεται με τους προαναφερθέντες συντελεστές. Ηθικό δίδαγμα: Γράψτε καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις και δεν έχετε να φοβάστε κάτι!

Νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Άλλωστε «κοντός ψαλμός αλληλούια»! Το Λύκειο μας έρχεται! Καλώς να το δεχθούμε!!!

Μαρία Τσιώλη-Κουτσουρά & Ορέστης Αριανούτσος